Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
340/PGDĐT25/11/2021Phòng GD-ĐT Tp. Thuận AnChỉ đạo các trường cài đặt VssID Tải về
4382/QĐ-BGDĐT19/11/2021Phòng GD-ĐT Tp. Thuận AnQuyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 18 tập thể và 16 cá [...] Tải về
1375/QĐ-SGDĐT30/09/2021Phòng GD-ĐT Tp. Thuận AnQuyết định về việc tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp trồng người" cho các cá nhân có nhiều đóng [...] Tải về
3120/KH-UBND18/11/2021Phòng GD-ĐT Tp. Thuận AnKế hoạch triển khai tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và [...] Tải về
2034/SGDĐT-GDTrHTX16/11/2021Phòng GD-ĐT Tp. Thuận AnPhổ biến tài liệu hướng dẫn tài liệu hướng dẫn sử dụng an toàn phần mềm, công cụ dạy học [...] Tải về